Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trọng tâm hoạt động của Vietcomreal:
- Hoạt động tư vấn quản lý – tư vấn đầu tư – lập dự án đầu tư;
- Thi công xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Đầu tư, Kinh doanh bất động sản;
- Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại bất động sản;
- Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản khác.

Vietcomreal luôn trân trọng và mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước theo các phương án hợp tác hiệu quả, giúp phát huy tối đa lợi thế của các bên, như:
- Hợp tác tham gia đầu tư trong các dự án xây dựng công trình giao thông, thủy lợi;
- Hợp tác góp vốn đầu tư xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;
- Hỗ trợ di dời và hoán đổi cơ sở sản xuất (nhà máy, kho, xưởng, …) trong thành phố đến địa điểm khác;
- Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án;
- Hợp tác tiếp thị, phân phối bất động sản tại các dự án của các chủ đầu tư;
- Hợp tác tổ chức giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản;
- Hợp tác phát triển các dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, quản lý bất động sản;
- Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Search job
Vietcomreal Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.