Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế Toán Trưởng

  • Ho Chi Minh
  • Department Manager
  • Permanent
  • 10 Years
  • Negotiable
  • Real Estate, Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction
  • Unlimited

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty;
- Theo dõi công nợ bán hàng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định;
- Lập báo cáo tài chính, thuế theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc/ giám đốc tài chính hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, nhân sự kế toán cho bộ phận kế toán.

Job Requirement

- Nam/Nữ Tuổi từ 30 trở lên;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính...;
- Có 10 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp trong ngành xây dựng/ bất động sản;
- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế trong lĩnh vực kế toán;
- Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán;
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, MS. Office.

- Lương thỏa thuận.     

https://www.facebook.com/vietcomrealtuyendung/
https://www.facebook.com/vietcomrealtuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.